Doprava ZDARMA pro objednávky nad 1000Kč přes Zásilkovnu

Pravidla soutěže

soutez_ANDRIE_580px_01

Stačí když do 15. září 2020 uděláte objednávku na našem eshopu v libovolné výši. :)

 jit nakupovat

Soutěž bude probíhat 3 týdny:
26. 8. - 1. 9. 2020 /  2. 9. -  8. 9. 2020 /  9. 9. - 15. 9. 2020

Následující den po ukončení daného soutěžního týdne vylosujeme jednu objednávku,
jejíž majitel/ka získá zmíněný balíček spodního prádla zn. ANDRIE

Pro výhru tedy nemusíte udělat nic speciálního, stačí do 15. září udělat objednávku
na našem eshopu v jakékoliv výši a mít trochu štěstí. To je vše! :)

------------------------------------------------------------------------------

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “Vyhraj 3ks spodního prádla zn. ANDRIE”

 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je eshop wolf-textil.cz WOLFÍK dětský textil s.r.o.

Praha – Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00
IČ: 08187649, DIČ: CZ08187649

Spisová značka: 313440 C, Městský soud v Praze (dále jen pořadatel).

 

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 26. 8. 2020 do 15. 9. 2020 na území České republiky. Doba konání soutěže je rozdělena do 3 soutěžních týdnů:

  • 26. 8. - 1. 9. 2020
  •  2. 9. - 8. 9. 2020
  •  9. 9. - 15. 9. 2020

Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“ soutěže). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit soutěže pouze s výslovným souhlasem jejich zákonných zástupců. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Dále osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném vztahu k zaměstnanci nájemní jednotky, ke které se daná soutěž vztahuje a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže libovolněkrát za celou dobun konání soutěže. 

 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Do soutěže budou zařazeni všichni soutěžící, kteří v průběhu doby konání soutěže uskuteční objednávku na eshopu https://www.wolf-textil.cz/ v libovolné částce. Tato objednávka musí být v průběhu doby konání soutěže nejen uskutečněna, ale také zaplacena. Všechny objednávky, které budou uskutečněné a zaplacené v době konání soutěže budou zařazeny do slosování. Během tohoto slosování bude vybrát náhodně jeden výherce, který získá výhru. Za každý soutěžní týden bude vylosován 1 výherce, který získá 1 výhru. Slosování proběhne do 1 pracovního dne ode dne ukončení soutěžního týdne. 

 

5. VÝHERCI

Výhercem se stává soutěžící, který uskutečnil objednávku, jejíž číslo bude vylosováno po ukončení daného soutěžního týdne.

 

6. VÝHRY

Celkem budou rozdány 3 výhry - za každý soutěžní týden 1 výhra.

Výhrou jsou 3 kusy spodního prádla zn. ANDRIE dle vlastního výběru výherce, tzn. - výherce si vybere z nabídky v našem eshopu 3 kusy spodního prádla zn. Andrie 

 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci bude po ukončení soutěže zaslána výhra na adresu, kterou uvedl jako doručovací adresu u objednávky, jejíž číslo bylo vylosováno jako výherní.

 

8. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhru, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch pořadatele. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

 

9. OSOBNÍ ÚDAJE

Soutěžící souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a korespondenční adresa pořadatelem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu.

 

10. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. 

 

Organizátor/pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor/pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrou v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor a pořadatel je oprávněn bezplatně zveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v propagačních materiálech organizátora a pořadatele soutěže. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem a nebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

 

V mimoni dne 26. 8. 2020

Renata Válková

 

Zákaznický servis
 

Mobil:         +420 603 530 322

Email:          wolfik.textil@gmail.com

Obchod:      Mírová 75, 471 24 Mimoň

 

 

www.wolf-textil.cz